2013. március 17., vasárnap

Segítség a saját projekted kialakításában

Kedves Iskolai Közösségi Szolgálatot Vállaló!
Pályázatot írt ki az Önkéntes központ az iskolai közösségi szolgálatod (IKSZ) segítésére. A pályázat itt olvasható (lent). Az önkéntesség Varpalota facebookon többet is olvashatsz.
http://www.facebook.com/egyutt.egymasertonkenteskozpont
Ha önkéntes tevékenységet szeretnél végezni regisztrálj : http://egymasert.lutheran.hu/
Te milyen szempontok szerint bírálnál?

TA.projektmenedszer
2013.03.16
apa196
  -->
Pályázati felhívás
Civil szervezetek , Oktatási és Szociális és Kulturális Intézmények,
Önkormányzatok részére
Várpalotán és kistérségében
Az „Örömhír Alapítvány” Várpalota Önkéntes Központja pályázatot hirdet ki Várpalotán és kistérségében tevékenykedő civil szervezetek, oktatási, szociális, kulturális intézmények és Önkormányzatok részére, akik közérdekű önkénteseket, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket vagy iskolai közösségi szolgálatot vállaló diákokat szeretnének fogadni szervezetükben.
A pályázat neve: Szervezetünk bemutatkozása Önkénteseknek.
A pályázat tartalma:
a. A civil szervezet bemutatkozása PPT. file-ban.
b. Rövid kisfilm készítése (max. 5 perc)
c. Szórólap készítése ( A4) elektronikus formában és kinyomtatva az iskolai közösségi szolgálatot vállalóknak.
d. Egy oldalas összefoglaló – (A4) elektronikus formában és kinyomtatva - készítése. Célja annak bemutatása hogy mit, mikor hogyan tudja az önkénteseket fogadni szervezetük.A pályázat beadási határideje: 2013.április 30.
A pályázatokat CD kell postán beküldeni az alábbi címre: „Örömhír Alapítvány” Várpalota 8100 Várpalota Thury György tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.május 10.
Eredményhirdetés: 2013.május 11-én a várpalotai Civil-nap keretében délelőtt.
A civil napon a pályamunkákat levetítjük az alapítvány sátrában.Jutalmak:
Első helyezett egy abádszalóki 6 napos üdülést kap önellátással 4 fő részére egy önálló apartmanban.
Második helyezett egy abádszalóki hosszú hétvégi üdülést kap (péntektől vasárnapig) önellátással 4 fő részére egy önálló apartmanban.
Harmadik helyezett egy tési hosszú hétvégi üdülést kap (péntektől vasárnapig) önellátással 4 fő részére egy önálló apartmanban.
Az Örömhír Alapítvány Várpalota a benyújtott pályázatokat az önkéntesség elterjesztésében kívánja felhasználni. Ezért a pályázók a pályázat beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Örömhír Alapítvány Várpalota Önkéntes Központ honlapján feltöltésre kerüljenek a beküldött pályamunkák és az Önkéntes Központ munkájában felhasználhassa azokat.
A pályázat céljai:
  1. A civil szervezet végiggondolja és szervezetébe beépítse az Önkéntes tevékenységet.
  2. Bemutassa szervezetének eddigi történetét, jelenét, miképp kívánja alkalmazni az önkénteseket szervezetükben.
  3. Egy olyan CD összeállítása, mely vonzóvá teszi az önkéntesek számára a civil szervezetet.
  4. Iskolai közösségi szolgálat segítése várpalotán és a kistérségben az alábbiak miatt:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6§ (4) szerint: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
Várpalota, 2013.03.15.

EMMI rendelet kivonata IKSZ


Kedves Fiatalok!
Az iskolai közösségi szolgálatról megjelent segédletet lent közöljük.
Érdemes elolvasnod!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, do-
kumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal
megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok
megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy
csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele-
ként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érett-
ségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
(2) A közösségi szolgálat keretei között
    a) az egészségügyi,
    b) a szociális és jótékonysági,
    c) az oktatási,
    d) a kulturális és közösségi,
    e) a környezet- és természetvédelemi,
    f) a katasztrófavédelmi,
    g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
 4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésé-
re, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül –
szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró
foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő
azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol,
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
     a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, vala-
        mint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
     b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi
        szolgálat teljesítését,
     c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy
        példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
     d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési sza-
        bályzatában rögzíti,
     e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek
        együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást
        aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor
        nevét és feladatkörét.Közösségi szolgálati napló

Kedves Fiatalok!
Az iskolai szolgálat naplóját küldöm lent.
-->

Közösségi szolgálati napló

Kedves középiskolás Diák!
Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha elsőre nem találod érdekesnek, fontosnak, amire most mégis vállalkoznod kell. Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan változó világban élünk, amelyben az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek más dimenzióba kerülnek. Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra készülsz, s nem véletlen ez a fogalom, ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s látod más szemmel a világot, a közvetlen környezetedet.
Az előző korosztályok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott, amelyben az önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az akkor is „segítés”, ha nincs nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet, megbecsülést és elismerést.
A közösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj a felnőtt életedbe, hogy érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes eszméken túl Neked is közvetlen hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni számos munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz, megtudhatod, melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz. Bízunk benne, hogy a program kapcsán olyan események, tevékenységek részese leszel, melyek maradandó élményekkel gazdagítanak.
Javasoljuk, hogy a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál, amikor valamilyen tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd. Arról se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel foglalatoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed, milyen gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat jegyzel le, ez könnyen előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a rossz érzéseket, a problémákat. Azért fontos az „akkor és most” jegyzetelés, mert később már halványulnak az érzések, másként emlékszel, s nem biztos, hogy pontosan elevenednek meg a történtek. Miért is fontos ez? Azért, mert a koordináló tanárnak jelezni kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni, hogy segíteni tudjon és megoldásra találjon. Persze az örömöd is oszd meg a tanároddal, hiszen az élmények közös átélése és megbeszélése más szintű kapcsolatot, együttműködést hozhat létre, amelyben a feltörő természetes, tiszta emberi érzésekkel közelebb kerülhetünk egymáshoz, ami a segítői attitűd kialakulásának egyik lényeges eleme.
Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelyét, mely kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Ez a kijelentés sok más mellett megalapozza a társadalmi felelősségvállalás fogalmát, amelynek része az iskolai közösségi szolgálat. Számos felmérés azt igazolja, hogy Magyarországon a társadalmi kohézió erősítésére van szükség ahhoz, hogy mindenki számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki, amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is segíteni fognak. Sok más mellett a közösségi szolgálat ezt is célozza.
Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudsz kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy az 50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt lefutó program keretében teljesítsd. Ha jól készítitek elő, és szívvel-lélekkel végzitek a feladatokat, számotokra is nyilvánvaló lesz, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lettetek részesei.

A(z) ……………………………………………………………. iskola
…………………………………………………………………. nevű ………………. osztályos tanulójának a …………./……….. tanévre.

………………………………………………….
intézményvezető aláírása
(P. H.)
A(z) ……………………………………………………………. iskola
…………………………………………………………………. nevű ………………. osztályos tanulójának a …………./……….. tanévre.

………………………………………………….
intézményvezető aláírása
(P. H.)
A(z) ……………………………………………………………. iskola
…………………………………………………………………. nevű ………………. osztályos tanulójának a …………./……….. tanévre.

………………………………………………….
intézményvezető aláírása
(P. H.)

Sor-szám
Dátum
Órától óráig
Tevékenység
Élményeim/tapasztalataim
Igazoló aláírás
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.
Sor-szám
Dátum
Órától óráig
Tevékenység
Élményeim/tapasztalataim
Igazoló aláírás
8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.
Sor-szám
Dátum
Órától óráig
Tevékenység
Élményeim/tapasztalataim
Igazoló aláírás
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


A sorok száma tetszés szerint bővíthető.

Iskolai Közösségi Szolgálat Egyéni projekterv segédlet

Fiatalok segítsége Iskolai Közösségi Szolgálatban.
Az alábbiakban egyéni projektterv mintát közlünk a segétségetekre.
üdv.
Tóth Attila projektmenedzser Önkéntes Központ Várpalota


Iskolai Közösségi Szolgálat /IKSZ/
Egyéni projektterv - segédlet

........................................ név

...................................................... iskola

.......................................... osztály

    ...................................................... osztályfőnök neve/ IKSZ./ felelőse az iskolában
    Egyéni projekt/ közösségi projekt elnevezése: …........................................................................................

1. Helyi probléma rövid leírása:
/környezeti, szociális, egészségügyi, oktatási, társadalmi amire választ ad /
óraszám

2. Helyszín : ….....................................
    /fogadó intézmény székhelye, külső helyszínek, közterület, oktatási intézmény /lehetséges tevékenységek: a tevékenységi körtől függően

3. Szükséges előkészületek : ….............................................…...........................................................................
kapcsolatfelvétel, egyeztetések a tevékenységi körökről,
felelősökről, felkészítésről; a tevékenységhez szükséges
eszközök, alapanyagok beszerzése, a fogadó intézmény
felkészítése, résztvevők felkészítése; a szülőkkel, diákok-
kal való egyeztetés; feladatkörök kiosztása, modellezése

4. A tevékenység segítségével fejlesztett készségek, attitűdök: …........................................................................
együttműködés, empátia, szervezőkészség, megbízhatóság,
képes- önismeret, kreativitás, elfogadás, kitartás, értő figyelem,
döntéshozatal, kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia,
önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia,
vezetői készségek,
szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás,
kommunikációs készség,
konfliktuskezelés, problémamegoldás

5. Várható nehézségek : ............................................

6. A tevékenységeket kísérő személy neve, a kísérés módja : ........................................

7. Az élmények feldolgozásának módja: ...............................

8. Csoportosan, egyéni beszámoló, közös értékelés, párbeszéd : …..................................
9. Szükséges eszközök:.....................................
/ kitűző vagy póló, kesztyűk, ásó stb. /

10. Módszertani eszközök: ................................................................
/kooperatív módszerek, SWOT-analízis, interjú, kérdőív /
11. Együttműködési lehetőségek más szervezetekkel a projekt kapcsán :...........................................
/civil szervezet, önkormányzat, szponzorcégek/
12. Hozzájárulok a Google – Önkéntes Központ Várpalota bloggjába való bekerüléshez: …..... igen; …....... nem és a nyilvánosság előtt való közléséhez azért, hogy másoknak példát mutassak és mások észrevételt tehessenek projektemmel kapcsolatban.
Kelt.:

név /aláírás/

2013. március 16., szombat

Fogadó szervezetek elérhetőségei Várpalotán

Iskolai Közösségi Szolgálatosok!
Az alábbi helyek közül választhattok Várpalotán:

Fogadó Szervezetek Elérhetőségei
 

„Fekete gyémánt” Idősek klubja, Idősekkel való foglakozás: idosek.klubja1984@gmail.com
Bóbita-ház /Fogyatékkal élők napközis otthona: vecsei.zsuzsanna@freemail.hu
Ápoló Otthon - Idősekkel való foglakozás : apolootthon@citromail.hu
Önkéntes Központ -  adminisztráció,civil szervezettekkel kapcsolattartás, médiamunka: egymasert1964@lutheran.hu
Nepomuki Római Katolikus Általános Iskola - kertrendezés, karbantartás:  valczerne.nepomuki@upcmail.hu
/Faller/ Jenő Szakképző Iskola és Kollégium - környezet és rend védelem, karbantartás, kertrendezés: hajduis@gmail.com
Várpalotai Evangélikus Egyházközség: médiamunkák (újságkészítés,filmek készítése) kerti munkák, idősek segítése, adminisztráció varpalota@lutheran.hu
Quenn Dance TSE Várpalota - Kulturális és művészeti és sportrendezvények, fesztiválok, biztosítása: simonpeter.silakk@gmail.com
Mária Rádió, riportok készítése. : varpalota@mariaradio.hu
Palota Sport Nonprofit Kft Várpalota - Sportcsarnok- rendezvények biztosítása: szoboszlayistvan@freemail.hu
Házi idős gondozás  - beszélgetés, sétálás, számítógépkezelés, bevásárlás,
 várpalota és kistérségében (Pétfürdő, Berhida, Ősi, Öskü...)  vajdagyongyi.h@gmail.com
Alex Állatvédő Egyesület - állatok gondozása, sétáltatása: alexallatvedoegyesulet@freemail.hu
Szinbád  Nonprofit kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár : blbotond@gmail.com
Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete - mozgássérült csoportok/egyének segítése : varp1@chello.hu
"Egy mosolyért" közalapítvány - idősgondozás: csehnehuszcs.marta@gmail.com
Városszépítő és védő Egyesület: lacpet2007@citromail.hu
Várpalota Hírcentrum Nonprofit Kft. : info@palotatv.hu
Várpalota Ifjúsági Egyesület: csovari.zsofia@gmail.com
Szinbád Nonprofit Kft /intézményei/ : csomo.orsolya@thuryvar.hu
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala által fenntartott intézmények : polgarmester@varpalota.hu
„Egészséges szívért” Közhasznú Egyesület : zlati.robert@chello.hu
Vakok és gyengén látók Veszprém Megyei Egyesülete Várpalota Kistérségi
Csoport : csehnehuszcs.marta@gmail.com
A cukorbetegekért alapítvány Várpalota : loncsi@vipmail.hu
Thuri György GimnáriumSzakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény : bakonyiborbala@thurigy-vpalota.sulinet.hu
Tési Evangélikus Egyházközség: varpalota@lutheran.hu